Jakub Hrůša vyráží na turné do USA, kde bude řídit orchestry Velké pětky

  • Jakub Hrůša vyráží na turné do USA, kde bude řídit orchestry Velké pětky

Jeden z nejvytíženějších dirigentů stráví 14 dnů v čele dvou amerických orchestrů, které patří do prestižní „Velké pětky“ nejlepších orchestrů USA.

Český dirigent Jakub Hrůša byl ihned, jakmile to bylo vzhledem k epidemiologickým okolnostem možné, pozván do USA k hostování v čele The Cleveland Orchestra a The Chicago Symphony Orchestra. a opět potvrdil, že rozsah jeho umělecké činnosti dosahuje světových měřítek.

Se špičkovými americkými orchestry provede během dvou týdnů počínaje 4. listopadem hudbu anglických a amerických skladatelů Samuela Barbera, Edwarda Edgara nebo Samuela Coleridge-Taylora. Na všech koncertech zazní i 6. symfonie Antonína Dvořáka, která je inspirovaná českou lidovou hudbou, protknuta slovanským duchem a někdy dokonce bývá označována jako „česká“.

„V první části pobytu v USA budu spolupracovat s Clevelandským orchestrem na celkem čtyřech koncertech, pak se přesunu do Chicaga, kde mě čekají tři večery s Orchestrem Chicago Symphony,“ říká Jakub Hrůša.

Oba orchestry se řadí do takzvané „Velké pětky“, což je označení pěti nejlepší amerických orchestrů. V rámci koncertů vystoupí i přední sólisté: Britský cellista Sheku Kanneh-Mason, kterého široká veřejnost zná z „královské svatby“ prince Harryho, se ujme sóla v Elgarova Violoncellového koncertu e moll. Americká sopranistka Joélle Harvey se představí v dojemné skladbě „Knoxville: Summer of 1915“, ve které Samuel Barber vykresluje krásy amerického venkova.

Rubriky