Aleš Briscein jako Dalibor ve Frankfurtu se aktualizace opery nebojí

  • Aleš Briscein jako Dalibor ve Frankfurtu se aktualizace opery nebojí

Opera ve Frankfurtu nad Mohanem si pozvala jednoho z nejobsazovanějších českých pěvců Aleše Brisceina, aby vytvořil titulní roli ve Smetanově opeře Dalibor pod taktovkou Stefana Soltesze v režii Florentine Klepperové. Scénografie se ujal světoznámý výtvarník Boris Kudlička. Premiéra proběhne 24. února 2019 od 18 hodin.

Třetí Smetanova opera, ve světě uváděná spíše raritně, bude provedena v němčině, což je zejména pro české posluchače pikantní. Sám Smetana byl v době vzniku opery obviněn z němčení a wagneriánství. Frankfurtská opera dokonce na svých webových stránkách Dalibora avizuje jako “československého Lohengrina“. Němčina je ale ve skutečnosti jazykem původní verze libreta a i sám Smetana v běžném životě hovořil spíše německy. Pro německy mluvící země je to tedy logicky srozumitelnější varianta. Ostatně např. v případě Prodané nevěsty v německy mluvících zemích raději volí právě němčinu.

Pojetí rakouské režisérky Florentine Klepperové nebude tradičním zobrazením středověkého rytíře, ale spíše nadčasovou paralelou záškodnictví pletichářů napříč politickým spektrem. Upozorňuje i na všeobecnou přítomnost a vliv masových médií a rizika zneužití moderních technologií. „ Intrikán Budivoj odstraní krále a dokonce se chystá Vítka obvinit z přípravy královraždy záměrně před zraky kamer,“ popisuje Aleš Briscein, který je coby vězeň připojen k nespočetným tělesným senzorům a hlavním žalářníkem jsou vlastně také právě kamery. Efektní scénu připravil zkušený Boris Kudlička, který sklízí úspěchy v nejprestižnějších operních domech po celém světě.

„Dalibora ve Frankfurtu pojali velmi novátorsky, ale nejde o samoúčelný posun, vše má svůj význam a logickou strukturu, proto se mi tato koncepce zdá být přijatelnou variantou výkladu. Žádné hudebně-dramatické dílo není ustrnulým útvarem. Doufám, že přispějeme k tomu, aby se tato úžasná a novátorská Smetanova hudba hrála v zahraničí daleko častěji než doposud.“

V ději je trochu posunut i obrozenecký romantický vztah Dalibora ke Zdeňkovi, který v české verzi libreta v dnešní době budí občas rozpaky: „Boj za ideály zůstává, a to je hlavní. Divadlo je živá hmota, kterou nemůžeme navěky zakonzervovat,“ říká Briscein.  Za podnětné pokládá představitel titulní role i to, že aktualizovaná verze reflektuje velice současné téma – kde je hranice, kdy je člověk schopen se zradikalizovat, sáhnout až ke krajním prostředkům, aby jeho právo bylo vyslyšeno, a za jakých okolností jsou takové akty legitimní…Kvůli rychlejšímu spádu děje se inscenátoři také rozhodli škrtnout duet Dalibora a Budivoje z 3. aktu.

Reprízy bude možné zhlédnout 2., 8. 16., 22., 24. (od 15:30) a 30. března vždy od 19:30. Záznam opery bude rovněž přenášen 9. března prostřednictvím Hessische Rundfunk (HR) od 20:04 a dále Deutschlandradio Kultur (DLR) 13. dubna od 19:05.

https://oper-frankfurt.de/de/spielplan/dalibor/

Rubriky